Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.53036.750
Hồ Chí Minh36.53036.730
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22700  22700  22770
  EUR  26998.2  27079.44  27320.97
  GBP  30490.48  30705.42  30979.29
  HKD  2870.01  2890.24  2933.57
  JPY  200.27  202.29  204.1
  CHF  23168.08  23331.4  23633.85
  AUD  17845.65  17953.37  18113.5
  CAD  18192.73  18357.95  18595.93
  SGD  16647.14  16764.49  16947.88
  THB  673.3  673.3  701.4